Hans Lenders

creatief, cultureel, concept-bedenker, uitvoerder en maker

Natuurlijk Onnatuurlijk (educatie)

2023 / 2024
Ludiek, emotioneel betrokken zwerfafval-bewustwordings-platform.

Natuurlijk Onnatuurlijk is een regionaal educatie en bewustwordingsproject wat zich richt op het zorgdragen, verantwoordelijkheid en de (on)bewuste bewustwording van het afval. Met Natuurlijk Onnatuurlijk wordt er een persoonlijke verbinding gelegd tussen de vergankelijke levensloop van de natuur, mens en dier (de emotie) en de vaak eeuwige levensloop van het afval (afstandelijk). Dit gebeurt aan de hand van twee onderdelen:
– De Afvalboom (community-art project).
– De Afvalsstamboom (educatieonderdeel – gericht op basisonderwijs, voortgezet onderwijs, de wijk, de vereniging, enz…).

Natuurlijk Onnatuurlijk is in de ontwikkelfase en zal naar verwachting in de loop van 2024 de eerste stap zetten richting meer bewustwording van de zwerfvuilproblematiek.


Mede mogelijk gemaakt door:

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Hans Lenders

Thema door Anders Norén